Agnieszka Rosolińska

Agnieszka Rosolińska - Ekonomistka, praktyk strategicznego zarządzania finansami przedsiębiorstw. Od ponad 20 lat związana z finansami, księgowością i podatkami. Analityk finansowy, doradca biznesowy i trener. Specjalista w zakresie wyceny przedsiębiorstw.

Prezes Zarządu, Dyrektor Finansowy i współwłaściciel ogólnopolskiej sieci biur nieruchomości Freedom Nieruchomości.

Dyrektor Finansowy renomowanej Kancelarii Biegłego Rewidenta w Olsztynie.

Absolwentka studiów doktoranckich w dziedzinie nauk ekonomicznych w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Certyfikat Księgowy Ministra Finansów nr 32210/2008. Aktualnie w trakcie aplikacji na biegłego rewidenta.

Członkini Rady Patronackiej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Mentor i trener w Akademii Biznesu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.