Agnieszka Rosolińska

Agnieszka Rosolińska - ekonomistka z wykształcenia i zamiłowania. Absolwentka studiów doktoranckich w dziedzinie nauk ekonomicznych w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Certyfikat Księgowy Ministra Finansów nr 32210/2008. Aktualnie w trakcie aplikacji na biegłego rewidenta.

Od prawie 20 lat związana z finansami, księgowością i podatkami. Praktyk w zarządzaniu finansami firmy, specjalista w zakresie wyceny przedsiębiorstw. Analityk finansowy i doradca biznesowy. Posiada doświadczenie w przekształcaniu, łączeniu i podziale spółek, a także wspiera podmioty w procesach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Od kilkunastu lat dyrektor finansowy renomowanej Kancelarii Biegłego Rewidenta w Olsztynie oraz praktyk w obszarze analizy finansowej i doradztwa biznesowego. Od 2018 roku wspólnik i dyrektor finansowy ogólnopolskiej sieci biur nieruchomości Freedom Nieruchomości

Członek ogólnopolskiego Stowarzyszenia Klub Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi z siedzibą w Warszawie, zrzeszającego uznanych ekspertów w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Celem Stowarzyszenia jest m.in. popularyzowanie i podnoszenie rangi funkcji zarządzania zasobami ludzkimi w firmach, promowanie najlepszych praktyk zarządzania kapitałem ludzkim oraz troska o nienaganny poziom etyczny środowiska i propagowanie najlepszych standardów międzynarodowych z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi i rozwoju kultur organizacyjnych.

Mentor w Akademii Biznesu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, gdzie od 2017 roku wspiera, doradza i opiekuje się projektami młodych przedsiębiorców.