O mnie

Agnieszka Rosolińska - Biegły Rewident (nr ewid. 13945) 

Absolwentka studiów doktoranckich w dziedzinie nauk ekonomicznych w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ekonomistka, praktyk strategicznego zarządzania finansami przedsiębiorstw. Od ponad 20 lat związana z finansami, księgowością i podatkami. Analityk finansowy, doradca biznesowy i trener. Specjalista w zakresie wyceny przedsiębiorstw. Członkini Rady Patronackiej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Mentor i trener w Akademii Biznesu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Prezes Zarządu, Dyrektor Finansowy i współwłaściciel Freedom Nieruchomości.

Dyrektor Finansowy renomowanej Kancelarii Biegłego Rewidenta w Olsztynie - DFP