Doradztwo biznesowe

Wspieram podmioty w bieżącym prowadzeniu działalności - od koncepcji biznesowej po rekomendacje rozwiązań operacyjnych w poszczególnych obszarach funkcjonowania firmy.

  • wybór formy organizacyjno-prawnej,
  • wybór formy opodatkowania,
  • wsparcie w rekrutacji i organizacji działu finansowo-księgowego,
  • wsparcie funkcji zarządzania zasobami ludzkimi,
  • ocena rentowności i analiza płynności - bieżące wsparcie w zarządzaniu finansami, 
  • przekształcenie, połączenie, podział jednostek,
  • wsparcie w restrukturyzacji i ocena przesłanek upadłościowych,
  • sukcesja firm rodzinnych.