Due dilligence
i analiza finansowa,
audyt

Wraz z zespołem uznanych na rynku ekspertów z obszaru finansów, podatków, prawa gospodarczego, organizacji produkcji i zatrudnienia przeprowadzam wielopłaszczyznową analizę kondycji przedsiębiorstwa, wspierając proces decyzyjny w przedsięwzięciach inwestycyjnych.

Jako członek stałego zespołu audytorskiego przeprowadzam audyty, w tym m.in.:

  • audyt strategiczny i operacyjny wybranych procesów w przedsiębiorstwie,
  • audyt finansowo-księgowy,
  • audyt wykorzystania środków unijnych.

Występuję jako ekspert w Komitetach Oceny Wniosków projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.