O mnie w mediach

Biznes

Aktywność naukowa

  • Dobija, D., Rosolińska, A. (2010) Intellectual entrepreneurship and credit risk assessment: the Polish experience, International Journal of Learning and Intellectual Capital, Vol. 7, No. 1, pp. 23-39.
  • Dobija, D., Rosolińska, A. (2009) Kontraktowanie finansowania przez przedsiębiorcze firmy. The use of IC information by bankers and venture capitalists, International Journal of Society Systems Science, Vol. 1, No. 4, pp. 375-395.
  • Rosolińska, A. (2008) Interesariusze informacji o kapitale intelektualnym, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Innowacyjna Gospodarka na GPW, http://www.innowacyjnosc.gpw.pl/kapital-intelektualny/publikacje.
  • Dobija, D., Rosolińska, A. (2008) New Challenges for Financing Business in the Knowledge-based Economy [w:] Runiewicz-Wardyn, M. Gospodarka oparta na wiedzy jako czynnik konkurencyjności i wzrostu gospodarczego, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o., Warszawa oraz Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa.
  • Rosolińska, A. (2008) Knowledge-based Economy from the Accounting Perspective: the Consequences for Business Performance Reporting [in:] Górowski, I. (ed.) General Accounting Theory. Evolution and Design for Efficiency, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o., Warsaw and Leon Koźmiński Academy,. Warsaw.
  • Dobija, D., Rosolińska, A. (2008) Pomiar i wycena zasobów wiedzy [in:] Koźmiński, A.K., Jemielniak, D. (ed.) Zarządzanie wiedzą. Podręcznik Akademicki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o., Warszawa.
  • Rosolińska, A. (2007) Venture capital market in Poland compared to other countries - specificity and scope of investments as well as barriers and prospects for development, MBA, WSPiZ No. 2 (85), pp. 15-22.
  • Rosolińska, A. (2007) Intellectual capital and its role in credit risk assessment, MBA, WSPiZ No. 1 (84), pp. 41-46.
  • Rosolińska, A. (2006) In search of a standard for credit risk assessment including intellectual capital [in:] Messner, Z. (ed.) (2006) Accounting standards to the challenges of the modern economy. Volume I. Accounting concepts, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.