O mnie w mediach

Biznes

Działalność naukowa

  • Dobija, D., Rosolińska, A. (2010) Intellectual entrepreneurship and credit risk assessment: the Polish experience, International Journal of Learning and Intellectual Capital, Vol. 7, No. 1, pp. 23-39.
  • Dobija, D., Rosolińska, A. (2009) Contracting for finances by entrepreneurial firms. The use of IC information by bankers and venture capitalists, International Journal of Society Systems Science, Vol. 1, No. 4, pp. 375-395.
  • Rosolińska, A. (2008) Interesariusze informacji o kapitale intelektualnym, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Innowacyjna Gospodarka na GPW, http://www.innowacyjnosc.gpw.pl/kapital-intelektualny/publikacje.
  • Dobija, D., Rosolińska, A. (2008) New Challenges for Financing Business in the Knowledge-based Economy [w:] Runiewicz –Wardyn, M. Knowledge-based Economy as Factor of Competitiveness and Economic Growth, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o., Warszawa oraz Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa.
  • Rosolińska, A. (2008) Knowledge-based Economy from the Accounting Perspective: the Consequences for Business Performance Reporting [w:] Górowski, I. (red.) General Accounting Theory. Evolution and Design for Efficiency, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o., Warszawa oraz Akademia Leona Koźmińskiego,. Warszawa.
  • Dobija, D., Rosolińska, A. (2008) Pomiar i wycena zasobów wiedzy [w:] Koźmiński, A.K., Jemielniak, D. (red.) Zarządzanie wiedzą. Podręcznik Akademicki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o., Warszawa.
  • Rosolińska, A. (2007) Rynek venture capital  w Polsce na tle innych krajów – specyfika i zakres inwestycji oraz bariery i perspektywy rozwoju, MBA, WSPiZ nr 2 (85), s. 15-22.
  • Rosolińska, A. (2007) Kapitał intelektualny i jego rola w ocenie ryzyka kredytowego, MBA, WSPiZ nr 1 (84), s. 41-46.
  • Rosolińska, A. (2006) W poszukiwaniu standardu oceny ryzyka kredytowego z uwzględnieniem kapitału intelektualnego [w:] Messner, Z. (red.) (2006) Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Tom I. Koncepcje rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.