Restrukturyzacja i upadłość

Wspieram podmioty gospodarcze na gruncie stosowania przepisów prawa restrukturyzacyjnego i prawa upadłościowego

Zakres działania:

  • restrukturyzacja czy upadłość? 
    • kiedy otworzyć restrukturyzację i jak ją przeprowadzić?
    • kiedy ogłosić upadłość?
    • przesłanka płynnościowa, przesłanka zadłużeniowa - czyli kiedy rozpatrywać właściwy moment do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości?
    • jakie i na kim ciążą obowiązki na gruncie ww. przepisów?