Wycena przedsiębiorstwa

Przeprowadzam wyceny przedsiębiorstw wybranymi metodami

  • majątkowymi, 
  • dochodowymi,
  • mieszanymi.

Współpracuję z uznanymi w środowisku ekspertami:

  • rzeczoznawcami majątkowymi - w zakresie szacowania wartości aktywów przedsiębiorstwa, a także
  • doradcami finansowymi, udzielającymi wsparcia w pozyskaniu środków z alternatywnych źródeł.